ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Έγιναν διάφορες ξυλουργικές εργασίες όπως πόρτες εσωτερικές, πίνακες, ντουλάπια, καρέκλες κλπ. στο 6ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης.

Δείτε φωτογραφίες