ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Έγινε συντήρηση των καυστήρων στις σχολικές μονάδες του Δήμου Μυτιλήνης