Σχολικές Μονάδες

Home Σχολικές Μονάδες

ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΑΣ

ΛΙΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
1ο ΠΡΟΤΥΠΟ   ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ mail@1gym-mytil.les.sch.gr http://1gym-mytil.les.sch.gr 22510 22502
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ mail@2gym-mytil.les.sch.gr http://2gym-mytil.les.sch.gr 22510 22338
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ mail@3gym-mytil.les.sch.gr http://3gym-mytil.les.sch.gr 22510 23738
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ mail@4gym-mytil.les.sch.gr http://4gym-mytil.les.sch.gr 22510 23484
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ mail@5gym-mytil.les.sch.gr http://5gym-mytil.les.sch.gr 22510 47235
6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ mail@gym-peir-mytil.les.sch.gr http://gym-peir-mytil.les.sch.gr 22510 43700
ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ mail@gym-esp-mytil.les.sch.gr http://gym-esp-mytil.les.sch.gr 22510 47524
ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ mail@gym-mous-mytil.les.sch.gr http://gym-mous-mytil.les.sch.gr 22510 25797
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣΟΥ ΛΕΣΒΟΥ mail@gym-agias.les.sch.gr http://gym-agias.les.sch.gr 22520 22576
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΠΠΕΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ mail@gym-ippeiou.les.sch.gr http://gym-ippeiou.les.sch.gr 22510 93244
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΡΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ mail@gym-morias.les.sch.gr http://gym-morias.les.sch.gr 22510 31779
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΡΓΩΝ ΘΕΡΜΗΣ mail@gym-loutrop.les.sch.gr http://gym-loutrop.les.sch.gr 22510 71301
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΜΦΙΛΩΝ ΛΕΣΒΟΥ mail@gym-pamfil.les.sch.gr http://gym-pamfil.les.sch.gr 22510 31257
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΕΡΑΣ ΛΕΣΒΟΥ mail@gym-geras.les.sch.gr http://gym-geras.les.sch.gr 22510 82235
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ mail@gym-plomar.les.sch.gr http://gym-plomar.les.sch.gr 22520 32253
1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ mail@lyk-peir-mytil.les.sch.gr http://lyk-peir-mytil.les.sch.gr 22510 28704
2ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ mail@2lyk-mytil.les.sch.gr http://2lyk-mytil.les.sch.gr 22510 22000
3ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ mail@3lyk-mytil.les.sch.gr http://3lyk-mytil.les.sch.gr 22510 28124
4ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ mail@4lyk-mytil.les.sch.gr http://4lyk-mytil.les.sch.gr 22510 48139
5ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ mail@5lyk-mytil.les.sch.gr http://5lyk-mytil.les.sch.gr 22510 27727
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣΟΥ mail@lyk-agias.les.sch.gr http://lyk-agias.les.sch.gr 22520 22271
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΠΠΕΙΟΥ mail@lyk-ippeiou.les.sch.gr http://lyk-ippeiou.les.sch.gr 22510 96173
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΕΡΑΣ mail@lyk-geras.les.sch.gr http://lyk-geras.les.sch.gr 22510 82201
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΜΦΙΛΩΝ mail@lyk-pamfil.les.sch.gr http://lyk-pamfil.les.sch.gr 22510 31009
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ mail@lyk-plomar.les.sch.gr http://lyk-plomar.les.sch.gr 22520 32847
1ο ΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ mail@1sek-mytil.les.sch.gr http://1sek-mytil.les.sch.gr 22510 26906
1ο ΕΠΑΛ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ mail@1epal-mytil.les.sch.gr http://1epal-mytil.les.sch.gr 22510 25982
2ο ΕΠΑΛ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ mail@2epal-mytil.les.sch.gr http://2epal-mytil.les.sch.gr 22510 22455
ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ mail@1epal-esp-mytil.les.sch.gr http://1epal-esp-mytil.les.sch.gr 22510 47721
ΕΕΕΕΚ mail@eeeek.les.sch.gr http://eeeek.les.sch.gr 22510 46766
ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.) ΛΕΣΒΟΥ eneegylles@sch.gr https://blogs.sch.gr/eneegyl 22510 55224
ΕΠΑΛ ΓΕΡΑΣ mail@1epal-geras.les.sch.gr http://1epal-geras.les.sch.gr 22510 84323
ΕΠΑΛ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ mail@1epal-plomar.les.sch.gr http://1epal-plomar.les.sch.gr 22520 32284

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ