ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Έγινε προμήθεια πετρελαίου σε όλες τις σχολικές μονάδες του Δήμου Μυτιλήνης