ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ ΚΑΝΤΙΝΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ ΚΑΝΤΙΝΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΝΤΙΝΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ

qrf