Ποιοί είμαστε

Home Ποιοί είμαστε

Γνωρίστε μας

Ποιό είναι το έργο της επιτροπής

Έργο της επιτροπής είναι η διαχείριση των πιστώσεων για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών κ.λπ.), η αμοιβή καθαριστριών, η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους .

Η κατανομή των εγκεκριμένων πιστώσεων για την κάλυψη των αναγκών των σχολικών μονάδων γίνεται με απόφαση της Σχολικής Επιτροπής λαμβάνοντας υπόψη κυρίως τον αριθμό μαθητών, τον αριθμό τμημάτων, τον αριθμό αιθουσών διδασκαλίας, τη λειτουργία γυμναστηρίων, αιθουσών πολλαπλών χρήσεων, εργαστηρίων, βιβλιοθηκών κ.λ.π., την παλαιότητα των κτιρίων, καθώς και τις ειδικότερες ανάγκες των σχολικών μονάδων.

ΜΕΛΗ Δ.Σ. ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2. ΧΟΧΛΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
3. ΣΟΥΓΛΑΝΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
4. ΠΑΤΡΕΛΗΣ ΔΟΥΚΑΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
5. ΒΑΣΙΛΑΡΟΥ –ΣΥΝΑΔΙΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
6. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
7. ΚΕΦΑΛΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
8. ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
9. ΚΥΡΙΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
10. ΒΑΛΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
11. ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
12. ΚΑΡΕΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
13. ΛΥΚΟΥΡΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ