ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

Έγινε περίφραξη του Γυμνασίου Θερμής για την προστασία και την ασφάλεια των μαθητών, διότι δεν υπήρχε.

Δείτε φωτογραφίες