Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής σχολικών μονάδων των προσληπτέων στην καθαριότητα

Καλούνται οι επιτυχόντες  της προκήρυξης ( ΔΔΥ 24590/25-7-2022) “θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και μερικής  απασχόλησης σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων, σχολ. έτους 2022-2023”, που αναφέρονται στους με αρ.πρωτ. 27139/11-8-2022 πίνακες επιτυχόντων, όπως κατά το διάστημα από 17/8/2022 έως 19/8 /2022 καταθέσουν στα γραφεία της Α/βάθμιας & Β/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής -ενυπογράφως-, Υπεύθυνη Δήλωση που να μας γνωστοποιεί την προτίμηση τους για το ποιες είναι οι σχολικές μονάδες και τα σχολικά συγκροτήματα που θα ήθελαν να τοποθετηθούν κατά την σχολική περίοδο 2022-2023.