ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ

Κατασκευάστηκε εξωτερικό στέγαστρο (πάνελ) στο Γυμνάσιο Πλωμαρίου, για προστασία των μαθητών από τις καιρικές συνθήκες.

Δείτε φωτογραφίες