ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΓΚΕΛΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΛΥΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ 2ου ΓΕΛ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Κατασκευάστηκαν εξωτερικά κάγκελα ασφαλείας στα παράθυρα λυόμενου του 2ου ΓΕΛ Μυτιλήνης.

Δείτε φωτογραφίες