ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΓΚΕΛΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΚΑΙ ΠΟΡΤΕΣ ΣΕ ΛΥΟΜΕΝΑ ΤΟΥ 2ου ΓΕΛ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Κατασκευάστηκαν κάγκελα ασφαλείας σε εξωτερικές πόρτες και παράθυρα σε λυόμενα του 2ου ΓΕΛ Μυτιλήνης για την αποφυγή ζημιών.

Δείτε φωτογραφίες