ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΜΦΙΛΩΝ -ΑΓΟΡΑ DRONE

Αγορά με χρηματοδότηση της Σχολικής Επιτροπής  ενός Drone για τις ανάγκες δημιουργίας ενός Video Intro με θέμα το Γυμνάσιο Παμφίλων και το χωριό των Παμφίλων. Στα πλαίσια του άξονα για σύνδεση της μονάδας του Γυμνασίου Παμφίλων με άλλες σχολικές μονάδες της περιοχής  και την τοπική κοινωνία (Δημοτικό Σχολείο Παμφίλων, Δημοτικό σχολείο  Παναγιούδας όπου προέρχονται από εκεί μαθητές του σχολείου) αλλά και την υλοποίηση σχολικών δικτύων (Etwinning & Erasmus) για την αρχική παρουσίαση της σχολικής μονάδας με ένα ολιγόλεπτο πολυμεσικό βίντεο με στοιχεία από την περιοχή και την σχολική μονάδα του Γυμνασίου Παμφίλων.

Δείτε φωτογραφίες