ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΡΙΑΣ -ΑΓΟΡΑ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 2 Η/Υ

Αγορά με χρηματοδότηση της Σχολικής Επιτροπής  α) ενός Ηλεκτρονικού Υπολογιστή με οθόνη και ενός πολυμηχανήματος το 2021 έτος και β) ενός Ηλεκτρονικού Υπολογιστή με οθόνη το 2022 έτος, για τις ανάγκες της σχολικής μονάδας του Γυμνασίου Μόριας.

Δείτε φωτογραφίες