ΓΕΛ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ -ΑΓΟΡΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ

Αγορά με χρηματοδότηση της Σχολικής Επιτροπής  φωτοτυπικού μηχανήματος SHARP.

Δείτε φωτογραφίες