ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΑΡΑΤΣΑ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ

Έγιναν εργασίες στεγανοποίησης -μόνωση στην ταράτσα του Γυμνασίου Πλωμαρίου διότι υπήρχε μεγάλο πρόβλημα με υγρασία και διαρροή νερού στις αίθουσες του σχολείου.

Δείτε φωτογραφίες