ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Έγιναν εργασίες ελαιοχρωματισμού σε εξωτερικούς χώρους (στήλους φωτισμού, τοιχία, κάγκελα εξωτερικής εισόδου κλπ.)  του 5ου Γυμνασίου Μυτιλήνης.

Δείτε φωτογραφίες