ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΩΝ ΜΕ ΓΥΑΛΟΤΟΥΒΛΑ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ 5ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Έγινε επισκευή σε τοίχο με γυαλότουβλα στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του 5ου Γυμνασίου Μυτιλήνης λόγω  βανδαλισμών.

Δείτε φωτογραφίες