ΕΠΙΣΚΕΥΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΥΛΟΤΟΙΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΓΕΛ ΑΓΙΑΣΟΥ

Έγινε επισκευή -συντήρηση του πετρόχτιστου αυλότοιχου που περιβάλει το συγκρότημα του Γυμνασίου και ΓΕΛ Αγιάσου, διότι υπήρχαν φθορές και υπήρχε κίνδυνος ατυχημάτων.

Δείτε φωτογραφίες