ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΙΣ ΠΟΡΤΕΣ ΤΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΕΡΑΣ

Έγινε επισκευή -συντήρηση στις πόρτες των τουαλετών του Γυμνασίου Γέρας, όπου ήταν αναγκαίο.

Δείτε φωτογραφίες