ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Έγινε επισκευή της στέγης του 2ου Γυμνασίου Μυτιλήνης διότι είχε καιρό να συντηρηθεί και υπήρχε διαρροή ύδατος.

Δείτε φωτογραφίες