ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΠΑΛΚΟΝΙΟΥ ΤΟΥ 1ου ΕΠΑΛ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Έγινε επισκευή -συντήρηση του μπαλκονιού του 1ου ΕΠΑΛ Μυτιλήνης διότι ήταν σε άσχημη κατάσταση και η επισκευή του ήταν αναγκαία.

Δείτε φωτογραφίες