ΕΠΙΣΚΕΥΗ -ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΡΜΑΡΩΝ -ΠΛΑΚΩΝ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΤΟ 2ο ΕΠΑΛ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Έγινε επισκευή -αντικατάσταση μαρμάρων και πλακών εδάφους στο 2ο ΕΠΑΛ Μυτιλήνης.

Δείτε φωτογραφίες