ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ 1ου ΕΠΑΛ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Έγινε ελαιοχρωματισμός σε  όλους τους διαδρόμους του 1ου ΕΠΑΛ Μυτιλήνης.

Δείτε φωτογραφίες