ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Έγινε ελαιοχρωματισμός και συντήρηση στους εξωτερικούς τοίχους όλου του κτιρίου του Μουσικού Σχολείου Μυτιλήνης, διότι ήταν απαραίτητο λόγω υγρασίας και παλαιότητας.

Δείτε φωτογραφίες