ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Έγινε ελαιοχρωματισμός των εξωτερικών κιγκλιδωμάτων, περίφραξης και εισόδου, του Μουσικού Σχολείου Μυτιλήνης, διότι χρειαζόταν συντήρηση.

Δείτε φωτογραφίες