ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ 1ο ΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Έγινε ελαιοχρωματισμός σε δύο (2) αίθουσες εργαστηρίων του 1ου ΕΚ Μυτιλήνης.

Δείτε φωτογραφίες