ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΤΟ ΓΕΛ ΑΓΙΑΣΟΥ

Στο ΓΕΛ Αγιάσου έγινε διαμόρφωση (επισκευή, συντήρηση, βάψιμο κλπ) αίθουσας που δεν χρησιμοποιούνταν (πρώην χημείο), σε αίθουσα διδασκαλίας.

Δείτε φωτογραφίες