ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΕΡΑΣ

Έγινε αποξήλωση του παλαιού, φθαρμένου δαπέδου του γραφείου των καθηγητών του Γυμνασίου Γέρας και τοποθετήθηκε νέο, καλύτερο δάπεδο.

Δείτε φωτογραφίες