ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ 4ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Έγινε αντικατάσταση στα παράθυρα της αίθουσας εκδηλώσεων του 4ου Γυμνασίου Μυτιλήνης, διότι ήταν παλιά και σκουριασμένα και χρειαζόταν άμεσα αντικατάσταση γιατί έβαζαν νερά.

Δείτε φωτογραφίες