ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΤΟΥ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Έγινε πλήρης ανακαίνιση των τουαλετών του 3ου Γυμνασίου Μυτιλήνης, διότι ήταν μεγάλη ανάγκη να επισκευαστούν.

Δείτε φωτογραφίες