ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΡΙΑΣ

Έγινε ανακαίνιση (βάψιμο εσωτερικά, εξωτερικά και πόρτες) στις τουαλέτες του Γυμνασίου Μόριας γιατί ήταν απαραίτητο αφού είχε να γίνει χρόνια.

Δείτε φωτογραφίες