ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΕΡΑΣ

Έγινε ολική ανακαίνιση (βάψιμο, πλακάκια, καζανάκια κ.α.) στις τουαλέτες του Γυμνασίου Γέρας, διότι είχε να γίνει πολλά χρόνια, ήταν πλέον σε άσχημη κατάσταση και είχαν ανάγκη ανακαίνισης.

Δείτε φωτογραφίες