ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

Έγινε ανακαίνιση στις τουαλέτες του Γυμνασίου Θερμής διότι ήταν σε άσχημη κατάσταση και η ανακαίνιση ήταν απαραίτητη.

Δείτε φωτογραφίες