ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ 4ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Στις ανακαινίσεις τουαλετών έγινε ολική ανακαίνιση και αντικατάσταση παλαιών υλικών λόγω του ότι είχαν να επισκευασθούν 20 κ χρόνια!

Δείτε φωτογραφίες