ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Ανακαίνιση στις τουαλέτες του 3ου Γυμνασίου Μυτιλήνης.

Δείτε φωτογραφίες