ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΟΥ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Έγινε ανακαίνιση εσωτερικά και εξωτερικά σε λυόμενη αίθουσα του 3ου Γυμνασίου Μυτιλήνης λόγω φθορών.

Δείτε φωτογραφίες