ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΡΙΑΣ

Έγινε ανακαίνιση (ελαιοχρωματισμοί κλπ.) εσωτερικά, στον διάδρομο και σε δύο (2) αίθουσες του Γυμνασίου Μόριας.

Δείτε φωτογραφίες