ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ (ΠΑΛΑΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ) ΣΤΟ 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Έγινε ολική ανακαίνιση σε αίθουσες του 5ου Γυμνασίου Μυτιλήνης, όπου στεγαζόταν το Μουσικό Σχολείο Μυτιλήνης, μετά την αποχώρησή του, διότι ήταν αναγκαίο.

Δείτε φωτογραφίες