ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΟΥ 2ου ΓΕΛ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Έγινε ανακαίνιση -οικοδομικές εργασίες σε αίθουσα του 2ου ΓΕΛ Μυτιλήνης.

Δείτε φωτογραφίες