ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΡΙΑΣ

Έγινε ανακαίνιση σε αίθουσα του Γυμνασίου Μόριας διότι είναι παλιό κτίριο και είχε ανάγκη ανακαίνισης.

Δείτε φωτογραφίες