ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ ΣΤΟ 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Έγινε αγορά και τοποθέτηση κουρτινών στο 5ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης, διότι ήταν κατεστραμμένες και συγκεκριμένα τοποθετήθηκαν κουρτίνες σκίασης σε τρεις (3) αίθουσες εργαστηρίων και κανονικές κουρτίνες σε έξι (6) αίθουσες μαθημάτων.

Δείτε φωτογραφίες