Ποιοί είμαστε

Στον Δήμο μας λειτουργεί Σχολική Επιτροπή (ΝΠΔΔ), με σκοπό την στήριξη λειτουργίας των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μυτιλήνης

Σχολική Επιτροπή

Δ/θμιας Εκπ/σης Δήμου Μυτιλήνης

Σκοπός μας

 Η διαχείριση των πιστώσεων που διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας

  Η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των σχολείων και τον κάθε είδους εξοπλισμό τους.

Η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων

 Η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για την στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων

 Η εισήγηση προς τις αντίστοιχες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων των σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη.

Τα νέα μας

Τα έργα μας